نام کاربری
کلمه عبور

دوره های کوتاه مدت(دوره‌ای است که در یک ترم آموزشی ارائه می شود و شامل 3 تا 5 عنوان درسی می شود)
دوره های بلند مدت(دوره‌ای است که در 2 یا 3 ترم آموزشی ارائه می شود)
دوره های تک درس(یک عنوان درس 2 تا 4 واحدی می باشد)

دوره انسان و رسالت انقلاب اسلامی (دفتر نمایندگی ولی فقیه - استان چهارمحال و بختیاری)
دوره معصوم شناسی (آبفا - استان تهران)
دوره فقه و احکام اسلامی(مرکز رسیدگی به امور مساجد - استان البرز)
آسیب شناسی انقلاب اسلامی ( خانه قرآن نظرآقا -استان بوشهر)
دوره آموزشی طرح ولایت طلاب (مبانی اندیشه اسلامی) 1397
دوره مرکز مشاوره مأوا